ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2558 เรื่อง การรับรองปริญญาในวิชาเภสัชศาสตร์ของ นางสาวอัสม๊ะห์ อุเซ็ง