ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 6/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 21 คน

 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 2 จำนวน 21 คน

     

   ตามที่ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2565 – 15 กรกฎาคม 2565 นั้น

   บัดนี้ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 5 ธันวาคม 2565 จำนวน 21 คน 

    ผู้ที่มีสิทธิ์ เข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้โอนเงินค่าลงทะเบียน เป็นเงิน 25,000 บาท เข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 142-0-27820-7 ชื่อบัญชี วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข-ติวานนท์ จากนั้นโปรดส่งหลักฐานการลงทะเบียนไปที่
Email: thaiherbpharm@gmail.com ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.30 น.