1189 1316 1626 1734 1137 1819 1309 1247 1870 1097 1757 1617 1835 1517 1559 1824 1555 1718 1937 1358 1718 1659 1349 1384 1562 1091 1496 1443 1604 1629 1721 1368 1380 1620 1347 1286 1253 1678 1571 1318 1607 1703 1663 1774 1894 1987 1180 1735 1521 1281 1128 1532 1808 1512 1608 1118 1361 1557 1323 1239 1883 1029 1216 1973 1353 1150 1302 1633 1125 1601 1670 1937 1423 1675 1971 1360 1695 1283 1657 1759 1576 1712 1953 1847 1592 1033 1267 1332 1435 1875 1595 1938 1236 1830 1922 1971 1961 1477 1725 pharmacycouncil.org
   
ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดอาการน้อย (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) รับยารักษาตามอาการ ณ ร้านยาใกล้บ้าน ดูแลให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร (14 ส.ค. 2565)
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมมือกับ สภาเภสัชกรรม
ช่วยกันดูแลผู้ป่วยโควิดอาการน้อย(กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) รับยารักษาตามอาการ
ณ ร้านยาใกล้บ้าน ดูแลให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร
 
        เป้าหมายหลักร่วมกัน คือเพิ่มคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยเมื่อต้องใช้ยารักษาตามอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
       ในช่วงนี้ที่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อาจทำให้การติดต่อเข้ารับการรักษาตามระบบล่าช้าลงไปบ้างดังนั้น การให้ร้านขายยาที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน เป็นหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย อาจช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น และลดความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงขึ้นไปด้วยบทบาทของเภสัชกรร้านยาเภสัชกรร้านยาในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 มีดังนี้
1. ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการกักตัวที่บ้าน
2. คำแนะนำการใช้ยาฟ้าทะลายโจร หรือ ยารักษาตามอาการต่างๆ
3. ติดตามอาการหลังการใช้ยา เมื่อครบ 48 ชั่วโมงแรก
4. จัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมีอาการเปลี่ยนแปลงไป
 
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ Link ด้านล่างนี้