ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดอาการน้อย (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) รับยารักษาตามอาการ ณ ร้านยาใกล้บ้าน ดูแลให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร (14 ส.ค. 2565)
 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) ร่วมมือกับ สภาเภสัชกรรม
ช่วยกันดูแลผู้ป่วยโควิดอาการน้อย(กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) รับยารักษาตามอาการ
ณ ร้านยาใกล้บ้าน ดูแลให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร
 
        เป้าหมายหลักร่วมกัน คือเพิ่มคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยเมื่อต้องใช้ยารักษาตามอาการของผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
       ในช่วงนี้ที่จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อาจทำให้การติดต่อเข้ารับการรักษาตามระบบล่าช้าลงไปบ้างดังนั้น การให้ร้านขายยาที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน เป็นหน่วยบริการดูแลผู้ป่วย อาจช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาได้เร็วขึ้น และลดความเสี่ยงที่โรคจะรุนแรงขึ้นไปด้วยบทบาทของเภสัชกรร้านยาเภสัชกรร้านยาในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 มีดังนี้
1. ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในการกักตัวที่บ้าน
2. คำแนะนำการใช้ยาฟ้าทะลายโจร หรือ ยารักษาตามอาการต่างๆ
3. ติดตามอาการหลังการใช้ยา เมื่อครบ 48 ชั่วโมงแรก
4. จัดระบบส่งต่อเมื่อผู้ป่วยติดเชื้อโควิดมีอาการเปลี่ยนแปลงไป
 
ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ Link ด้านล่างนี้