คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 330 (12/2565) วันที่ 2 ธันวาคม 2565