คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 334 (4/2566) วันที่ 7 เมษายน 2566