คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 337.1 (8/2566) วันที่ 26 กรกฎาคม 2566