คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 340 (11/2566) วันที่ 6 ตุลาคม 2566