มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17/5/2567 เวลา 16.30 น. >> คำแนะนำการตรวจสอบรายชื่อ
1. การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
2. การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น
ลำดับ ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เลขที่ใบอนุญาต สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
ไม่พบรายการ


หมายเหตุ

1. กรณีที่อยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีข้อมูล เภสัชกรสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ ทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. กรณีไม่มีข้อมูลรูปภาพผู้ประกอบวิชาชีพ กรุณาติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อสภาเภสัชกรรม โทร 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ) โทรสาร 0 2591 9996 หรือ Email: pharthai@pharmacycouncil.org