ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 26/11/2564 เวลา 16.30 น. >> คำแนะนำการตรวจสอบรายชื่อ
1. การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
2. การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น (ไม่สามารถตรวจสอบเลขที่ใบอนุญาต)
3. ผู้ขอขึ้นทะเบียนใหม่สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตโดยใช้เลขที่บัตรประชาชน
ลำดับ ชื่อผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สถานะ ใบอนุญาตหมดอายุ
ไม่พบรายการ


หมายเหตุ

1. กรณีที่อยู่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีข้อมูล เภสัชกรสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ ทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. กรณีไม่มีข้อมูลรูปภาพผู้ประกอบวิชาชีพ กรุณาติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม โทร 025901877 และ 025902439

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานกรุณาติดต่อสภาเภสัชกรรม โทร 025901877 และ 025902439 หรือ Email: pharthai@pharmacycouncil.org